Kovovýroba Syrový s.r.o.

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V roce 2020 společnost Kovovýroba Syrový s.r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do podniku Kovovýroba Syrový s.r.o. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1. Využívání elektromobilu ve společnosti Kovovýroba Syrový s.r.o. je hodnoceno pozitivně.

V rámci projektu byl pořízen elektromobil Tesla Model 3, který nahradil dosavadní vozidlo s pohonem se spalovacím motorem. Jedním z hlavních poznatků bylo potvrzení vysoké kvality a spolehlivosti elektromobilu Tesla Model 3. Testování vozu v různých podmínkách a na různých typech silnic ukázalo, že se jedná o velmi výkonné a pohodlné vozidlo, které je schopno splnit požadavky běžného uživatele. Díky rychlému nabíjení a dostatečnému dojezdu je elektromobil ideální volbou pro městské prostředí i delší cesty na dálnici.

Dalším důležitým zjištěním bylo potvrzení potenciálu elektromobility v oblasti snižování emisí a ochrany životního prostředí. Elektromobil Tesla Model 3 nevyprodukuje žádné emise v průběhu jízdy, což má velký vliv na kvalitu ovzduší a snižování znečištění životního prostředí. Využívání elektromobilů může být jedním z klíčových opatření k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti. Z nabitých zkušeností také vyplývá, že elektromobilita je stále ještě novou a rozvíjející se technologií, která vyžaduje určitou míru přizpůsobení se uživatelem. Zvláště důležité je správné plánování cesty a nabíjení baterie, aby se zajistil dostatečný dojezd a minimalizovalo čekání na nabíjení. Získané zkušenosti ukazují, že elektromobily jako Tesla Model 3 jsou v současné době schopny plně nahradit tradiční vozidla s pohonem spalovacího motoru a nabízejí řadu výhod v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - Kovovýroba Syrový s.r.o.
Jméno žadatele - Kovovýroba Syrový s.r.o.
Termín realizace - 6. 1. 2020 - 30. 3. 2020
Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 1 202 148,76,- Kč. Způsobilé výdaje se rovnají pořizovací ceně vozu bez nákladů na přepravu.
Popis projektu - Projekt žadatele Kovovýroba Syrový s.r.o. v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Pardubickém kraji

Společnost Kovovýroba Syrový s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 360 644,62,- Kč.

Kontaktní informace

Kovovýroba Syrový s.r.o.

Rviště 31
562 01 Orlické Podhůří

Telefon, fax: +420 603 524 050
E-mail: info@kovo-syrovy.cz
Datová schránka: mo5dzd

IČO: 08005141
DIČ: CZ08005141Elektromobilita - Kovovýroba Syrový s.r.o.

V roce 2021 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019760. Více informací - Diseminační aktivity projektu